7750 NAMDALSEID

Se nye bilder av Maxi-klekk montert i benkeplate
Vår nye bioplate har ca. 11 % mer vanngjennomstrømning enn tidligere plate.

Namdal Plast produserer blant annet:

 • Kar og basseng
 • 4-kantkar
 • 8-kantkar
 • Yngelbasseng
 • Klekkeutstyr
 • Tanker for slakteavfall
 • Tanker for prosessvann
 • Vanntanker
 • Lagringstanker
 • Ensilasjetanker
 • Slamavskiller
 • Pumpekummer
Våre produkter  lages i glassfiberarmert polyester, GUP.
   
Vi kan

produsere påbygg til kar og basseng
vedlikeholde/pusse opp kar og basseng

Ta kontakt med oss, og vi vil være behjelpelig med løsninger som passer deg.
 

Tanker fra 2 til 200 m3

E-post: firmapost@namdalplast.no Oppdatert mandag 15. mars 2010 Telefon: 74 27 81 60
      Telefax: 74 27 84 94
    Adresse: 7750 Namdalseid
Hjemmeside: www.namdalplast.no © 2006    Namdal Plast A/S    All rights reserved Organisasjonsnr: 987 850 701